Sản phẩm

Trại bò Văn Cầm chuyên mua bán bò thịt, bò bê, bò giống sinh sản...tại Ba Tri Bến Tre

Địa chỉDT885 An Bình Tây , Ba Tri , Bến Tre

Hotline: 0907887611

Sản phẩm

BÒ GIỐNG BA TRI 4

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BA TRI 4

BÒ GIỐNG BẾN TRE 5

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BẾN TRE 5

BÒ GIỐNG BA TRI 3

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BA TRI 3

BÒ GIỐNG BA TRI 1

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BA TRI 1

BÒ BÊ BẾN TRE

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ BẾN TRE

BÒ BÊ BA TRI 3

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ BA TRI 3

BÒ BÊ BA TRI 2

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ BA TRI 2

BÒ BÊ BA TRI

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ BA TRI

BÒ GIỐNG BẾN TRE 4

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BẾN TRE 4

BÒ GIỐNG BẾN TRE 3

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BẾN TRE 3

BÒ GIỐNG BẾN TRE 2

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BẾN TRE 2

BÒ GIỐNG BA TRI 2

Liên hệ: 0907887611

BÒ GIỐNG BA TRI 2

BÒ BẾN TRE NUÔI GIỐNG

Liên hệ: 0907887611

BÒ BẾN TRE NUÔI GIỐNG

BÒ KEM PHÁP

Liên hệ: 0907887611

BÒ KEM PHÁP

BÒ BBB ĐEN

Liên hệ: 0907887611

BÒ BBB ĐEN

BÒ BÊ BRAHMAN

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ BRAHMAN

BÒ BÊ GIỐNG

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ GIỐNG

BÒ BÊ NUÔI THỊT

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ NUÔI THỊT

BÒ BÊ ANGUS

Liên hệ: 0907887611

BÒ BÊ ANGUS

BÒ BBB SINH SẢN

Liên hệ: 0907887611

BÒ BBB SINH SẢN

Hotline
Zalo